Privacyverklaring TipTopper

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van TipTopper aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. TipTopper, een handelsnaam van Historia Events, is statutair gevestigd te Lisserbroek en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 34351145 onder de naam Historia Events. TipTopper is per e-mail te bereiken via info@tiptopper.nl en telefonisch via 06 23257624.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe TipTopper omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt, dit is namelijk noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Tevens geeft TipTopper aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van de persoonsgegevens door TipTopper valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

TipTopper behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10-07-2020.

Rechtsgrond en doel voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is van belang voor de goede uitvoering van de overeenkomst tussen u en TipTopper.

Soorten persoonsgegevens en opslagtermijn

De persoonsgegevens worden tevens gebruikt voor het creëren van een mailinglijst voor de nieuwsbrieven via online inschrijvingen en het ontvangen en verwerken van vragen en opmerkingen via het contactformulier op de website en anderszins ontvangen contactverzoeken. Bij deze verzameling van persoonsgegevens door TipTopper is een onderscheid ten aanzien van de nieuwsbrieven en de vragen via het contactformulier op de website.

Met betrekking tot de nieuwsbrieven worden de voornaam, achternaam en het e-mailadres gevraagd. Deze gegevens en het IP-adres worden opgenomen in een eigen database. Abonnees kunnen zich ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief door middel van een link onderaan de nieuwsbrief. E-mails over de in-en uitschrijvingen bewaart TipTopper in een eigen Outlook map. U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@tiptopper.nl of door te clicken op de vermelding ‘afmelden’ op de nieuwsbrief.

Met betrekking tot de vragen via het contactformulier vraagt TipTopper verplicht om voornaam, achternaam en het e-mailadres en niet verplicht om de bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer. Deze gegevens inclusief het IP-adres worden ook opgenomen in de eigen database. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 jaar bewaard.

Cookies

TipTopper maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van TipTopper bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt TipTopper om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Beveiliging

TipTopper heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@tiptopper.nl.

Klachten

Indien u een klacht wil indienen over TipTopper met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info@tiptopper.nl. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link.